מגש שטיפה מתקפל F-300

תוכנן במיוחד לאשכול F-300

צורת כוס השטיפה  JTR1מאפשרת שטיפה טובה יותר של הבטנה וגם של ראשה .

הכוס קלה ונוחה להחלפה .