בטנת חליבה STR-1

אפשרות להחדרת חלון ביקורת.
קדח לכנסת הפטמה 22 מ”מ.
מתאים ל-2500 חליבות .
מתאים לקומץ  STRANGKO עם ניפלים אלכסונים.