בטנת חליבה STR-2

אפשרות להחדרת חלון ביקורת.
קדח לכנסת הפטמה 22 מ”מ.
מתאים ל-2500 חליבות .
מתאים לקומץ STRANGKO
תוצרת AVON MILK-RITE