בטנת חליבה STR-3

אפשרות להחדרת חלון ביקורת.
קדח לכנסת הפטמה 23 מ”מ.
מתאים ל-2500 חליבות .
מתאים לקומץ Boumatic
תואם בטנה DK1X Boumatic

תואם בטנה BM1XU Milk rite