בטנת חליבה STR-4

הבטנה המיוחדת לאשכולות Free-Flow ו VISI-Claw
בעלת אורך חיים של 3000 חליבות יותר מכל בטנת גומי אחרת.
אפשרות להחדרת חלון ביקורת.
קדח לכנסת הפטמה 22 מ”מ.
הבטנה הנפוצה בישראל